Medisch Interfacultair Congres 2022

Het Medisch Interfacultair Congres, georganiseerd voor en door medisch studenten. Aankomend collegejaar zal de 30ste lustrum editie plaatsvinden van het congres! Dit zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart 2022 in het Erasmus MC in Rotterdam.