Medisch Interfacultair Congres 2022

Het Medisch Interfacultair Congres, georganiseerd voor en door medisch studenten. Aankomend collegejaar zal de 30ste lustrum editie plaatsvinden van het congres! Dit zal plaatsvinden op zaterdag 19 februari 2022. De locatie zal later dit jaar bekend gemaakt worden, dus hou onze site en sociaalmedia accounts goed in de gaten!